ויקרבו ימי ישראל למות


Life’s purpose, meaning, and future. – Peninim on the Torah